• Veres Péter Kulturális Központ
 • Veres Péter Kulturális Központ
 • Veres Péter Kulturális Központ
 • Veres Péter Kulturális Központ
 • Veres Péter Kulturális Központ
 • Veres Péter Kulturális Központ
 • Veres Péter Kulturális Központ
 • Veres Péter Kulturális Központ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

EFOP-3.7.3-16-2017-00323

A kedvezményezett neve: Veres Péter Kulturális Központ

A projekt címe: „Lendületben” Középpontban a felnőttek

A szerződött támogatás összege: 79.998.779 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Megvalósítási időszak: 2018. április 1. – 2021. december 31.

A program célcsoportja: felnőtt lakosság

A projekt keretében megvalósított tevékenységek során a tanulási programokban részt vett személyek közül a hátrányos helyzetűek aránya: 70%

A pályázati programban hátrányos helyzetűnek tekinthető az alábbi személy:

 • munkanélküli háztartásban élő résztvevő

 • egyetlen felnőttből háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevő

 • intézményekben élők (szociális bentlakás)

 • migránsok, kisebbségek

 • fogyatékossággal élő résztvevők

 • hajléktalan, vagy lakhatási problémákkal küzdő, marginalizálódott személyek

 • iskolai oktatásból lemorzsolódottak

 • gyes, gyed-en lévők

 • alacsony végzettségűek

 • képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők)

 • pályakezdő munkanélküliek (minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban)

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A 2018-2021 közötti időszakban különböző tanulási formákkal szeretnénk segíteni az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést. A résztvevőknek kialakított különböző kompetenciafejlesztő és esélyteremtő tanulási formák, tevékenységek az alábbiak:

 

Tanfolyamok

1. Kamilla – tanoda: gyógynövényismeret, gyógyteák, krémek, olajok készítésének a megismerése és elsajátítása a cél.

2. Gasztro móka: különböző főzési technikákat, a konyhaművészet alapjait sajátítják el a résztvevők .

3. Informatika a hétköznapokban: A képzés tartalmát a mai (digitális) világ igényeihez igazítjuk. A résztvevők betekintést nyerhetnek többek között az e-ügyintézés folyamatába, e-bank, és elektronikus könyvtárak, adatbázisok használatába.

4. Dekupázs: a technika elsajátítását követően a résztvevők ajándéktárgyakat, dísztárgyakat tudnak készíteni, melyek később jövedelemkiegészítő tevékenységgé válhat.

5. Szabás-Varázs alkotó kör: a résztvevők a legfontosabb varrási alapismeretek elsajátítása mellett megtanulhatják biztonsággal használni a varrógépet, s szabásminta alapján önállóan elkészíteni különböző termékeket.

6. Krealak díszítő tanfolyam: a résztvevők virágkötési technikák révén képesek lesznek dekorációs elemek (asztali díszek, csokor, kopogtató) elkészítésére.

 

Heti szakkör: .

1. Egészség a munkaerőpiacon való helytállásért: cél a mentális egészség fejlesztése, stresszkezelési technikák elsajátítása, mely hozzájárul a munkaerőpiacon való helytálláshoz, a jóga módszerén keresztül, hiszen sokszor szem elől tévesztjük, hogy a szakmai képzettség nem elég.

 

Havi szakkör

1. Soóskák színjátszó kör: a résztvevők a dramaturgiai környezetbe ágyazott, önbizalomépítő szituációs gyakorlatok (pl. interjúszituációk) révén megtapasztalhatják a közösségi munka előnyeit, fejlődik kifejező- és kooperatív készségük, egészséges énképre tehetnek szert.

2. A Balmaz - ÖKO Műhely: környezettudatosság, újrahasznosítási módszerek, kertművelési technikák. A megszerzett készségek társadalmi és munkaerőpiaci hasznosítása elősegíti a résztvevőt a saját családi gazdaság beindításához.

3. Látszótér-fotószakkör: a résztvevők elsajátíthatják az alapvető fotótechnikákat, megismerhetik a speciális fotózási területeket ( műtárgyfotózás, városfotó, gasztrofotó).

 

 

Művészeti csoport

1. Csűrdöngölő - néptánccsoport: a különböző mozgásformák kipróbálása révén a résztvevőknek lehetősége nyílik szociális és kooperatív készségeik fejlesztésére, stresszkezelési és csoportkohéziós technikák elsajátítására.

 

Műhelyfoglalkozás

1. RE-KREATÍV műhelyfoglalkozás: a műhelyfoglalkozás keretein belül lehetőség nyílik különböző kreatív technikák elsajátítására (pl. restaurációs technikák, bútorfestés, tűzzománckészítés, ékszerek és egyéb eladásra alkalmas kézműves termékek készítése).

 

Foglalkozás sorozat

1. Német társalgási kör: a foglalkozássorozat lehetőséget ad az alapvető német idegen nyelvi kompetenciák megszerzésére, a kulturális kifejezőkészség fejlesztése, a munkaerőpiaci megjelenés hatékonyságának növelése.

2. Angol társalgási kör: a foglalkozás során a résztvevők elsajátíthatják az angol nyelvtan alapjait, a mindennapi élet során használt kifejezéseket. A foglalkozás részcélja a kommunikatív és idegennyelvi kompetenciák fejlesztése, a munkaerőpiaci megjelenés hatékonyságának növelése.

 

Tábor

1. A Fenntartható falu – Gömörszőlős: a résztvevők betekintést nyerhetnek a gömörszőlősi fenntarthatósági iskola működésébe, megismerhetik a fenntarthatóságot szolgáló megoldásokat, a hagyományos kézműves ismeretek elsajátítása mellett közreműködő szerepet vállalhatnak a szezonálisan éppen aktuális munkálatokban (pl. biogazdálkodás, gyümölcsfeldolgozás, komposztálás).

 

2. a Német kisebbség – dalos tábor: a német kisebbség településünk egyik legjobban működő kisközössége. A tábor egyfelől a közösségi összetartozás erejét kívánja tovább erősíteni, másfelől részcélja a kulturális és idegennyelvi kifejezőkészségek fejlesztése, elmélyítése.

 

3. Piktor képzőművészeti alkotótábor: a tábor résztvevői gyakorlati foglalkozások keretein belül fejleszthetik kreatív kifejezőkészségüket, esztétikai tudatosságukat, rajz és vizuális technikákat sajátíthatnak el. Az alkotótábor részcélja a kulturális kifejezőkészség fejlesztése.

Joomla templates by a4joomla